Переход на российскую версию

Підтверджено рейтинги ПАТ «Мотор Банк»

21 вересня 2017 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «МОТОР БАНК» (код ЄДРПОУ 35345213) за національною шкалою на рівні uaA-. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA- характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Рішення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ «МОТОР БАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за перше півріччя 2017 року:

1. Згідно зі звітністю, за перші шість місяців 2017 року в структурі статті балансу «кошти клієнтів» ПАТ «МОТОР БАНК» продовжують переважати кошти фізичних осіб, незважаючи на зниження. Так, кошти юридичних осіб зросли на 8,83% до 291,803 млн. грн., кошти фізичних осіб скоротились на 18,20% до 631,943 млн. грн. Ключові балансові показники Банку за підсумками першого півріччя 2017 року продемонстрували такі темпи приросту:
активи знизились на 6,27%;
обсяг кредитів та заборгованості клієнтів виріс більше ніж в 5 разів;
зобов'язання скоротились на 10,65%;
власний капітал збільшився на 23,34%.

Агентство також звертає увагу на зміни в структурі активів Банку за перше півріччя 2017 року:
частка кредитів та заборгованості клієнтів Банку збільшилась на 48,30 п.п. до 59,41%;
частка коштів в інших банках зменшилась до 17,18%;
частка грошових коштів та еквівалентів зросла на 2,16 п.п. до 9,54%.

Агентство вважає, що такі зміни в структурі активів ПАТ «МОТОР БАНК» позитивно впливають на діяльність Банку. Висока частка коштів фізичних осіб в активах Банку вказує на спрямованість діяльності Банку саме на населення, а значний зріст обсягів кредитів і заборгованості клієнтів свідчить про нарощення об’ємів бізнесу.

2. Регулятивний капітал ПАТ «МОТОР БАНК» (Н1) за перше півріччя 2017 року збільшився на 13,37% до 187,275 млн. грн., та перевищує граничний показник, встановлений НБУ в розмірі 120 млн. грн. За той же період норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) виріс з 26,87% до 50,41%, або на 23,54 п.п. Таким чином, Банк підтримував хороший запас Н2, який був вище нормативного значення та середнього показника по банківській системі. Високий рівень забезпеченості Банку регулятивним капіталом позитивно впливає на його кредитний рейтинг. Додатково Банк повідомив Агентство, що станом на 01.09.2017 норматив Н1 Банку складав 270,246 млн. грн., а Н2 – 78,12%. Наведені данні вказують, що Банк повністю виконав нові вимоги НБУ щодо розміру регулятивного капіталу, які вступили в силу з 11.07.2017 р.

Нормативи ліквідності ПАТ «МОТОР БАНК» станом на 01.07.2017 в порівнянні з 01.01.2017 зазнали наступних змін:
норматив миттєвої ліквідності (Н4) зменшився на 41,2 п.п. і склав 62,16%;
норматив поточної ліквідності (Н5) скоротився на 38,96 п.п. – до 59,69%;
норматив короткострокової ліквідності (Н6) збільшився на 2,06 п.п. і досяг позначки в 109,33%.

Таким чином, динаміка нормативів ліквідності Банку за підсумками перших шести місяців 2017 року була різноспрямованою. Тим не менше, станом на кінець другого кварталу 2017 року всі три нормативи ліквідності ПАТ «МОТОР БАНК» (Н4, Н5 та Н6) демонстрували високі значення у порівнянні як з граничними значеннями нормативів, які встановлено НБУ, так і з середніми значеннями по банківській системі. Станом на 01.09.2017 р. Н4 Банку складав 87,10%, Н5 – 80,29%, Н6 – 118,29%. Всі нормативи ліквідності значно перевищували середні значення по банківській системі, і станом на 01.09.2017 Банк був дуже добре забезпечений ліквідністю.

3. За підсумками першого півріччя 2017 року збиток Банку склав 3,401 млн. грн., за перший квартал 2017 року збиток становив 4,196 млн. грн., за перше півріччя 2016 року Банк отримав прибуток у розмірі 15,564 млн. грн. Агентство звертає увагу, що збиток має тимчасовий характер, не несе в собі загрози фінансовій стійкості ПАТ «МОТОР БАНК» і в майбутніх періодах Банк зможе вийти на прибуткову діяльність.

Згідно з таблицею 3 Банк продемонстрував тенденцію до зниження майже по всім статтям доходів. Виключенням є комісійні доходи, які збільшились на 1,82% до 12,259 млн. грн. Збиткова діяльність Банку не загрожує його фінансовому стану, оскільки Банк мав дуже добрий запас регулятивного капіталу та ліквідності, а розмір отриманого у першому півріччі збитку був незначним.

Таким чином, збільшуючи свій кредитний портфель та пропонуючи нові продукти, Банк розширює свою діяльність та збільшує свою присутність на українському ринку банківських послуг. За підсумками першого півріччя 2017 року Банк забезпечив високий запас регулятивного капіталу та нормативу адекватності регулятивного капіталу, а також нормативів ліквідності. Відповідні фактори дозволяють Агентству підтвердити рейтинг ПАТ «МОТОР БАНК».

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Дата и время пресс-релиза: 22.09.2017

Источник информации: Пресс-релизы компаний

Город: Украина

Координаты для СМИ: